68 411 50 00

Zostań zawodowym

RODZICEM

pomagaj, spełniaj się i zarabiaj

Rodzina zastępcza to szansa na normalność i rozwijanie się w bezpiecznym środowisku. Dajmy dzieciom to, na co zasługują – miłość i troskę.

Sprawdź dlaczego

Czym jest

Rodzina zastępcza

oraz rodzinna piecza zastępcza

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania poza rodziną. Rodzinna piecza zastępcza to szansa na „drugi dom” i możliwość wzrastania w stabilnym, bezpiecznym środowisku. Rodzina zastępcza to ludzie, którzy nie są rodzicami dziecka, ale przytulą, pocieszą, dodadzą otuchy i zagwarantują poczucie bezpieczeństwa. Opiekują się dziećmi dając im szansę na rozwój w warunkach zbliżonych do naturalnych. Bycie rodziną zastępczą to misja, to bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi – dziecku, które potrzebuje czuć się bezpiecznie, a w szczególności kochane. Dajmy szansę dzieciom na „nowy dom” i dzieciństwo bez trosk i zmartwień.

Dlaczego warto

8 powodów, dla których warto

zostać zawodowym rodzicem zastępczym

praca w domu
satysfakcja z możliwości stworzenia domu dla potrzebujących dzieci
nienormowany czas pracy
radość z osiągnięć i postępów podopiecznych
stałe źródło dochodu*
satysfakcja z dawania poczucia bezpieczeństwa i obdarzanie ciepłem dzieci potrzebujących pomocy
darmowe szkolenia
opieka i wsparcie koordynatora
*zawodowa rodzina zastępcza, zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinny dom dziecka

Minusy

Wiemy, że nie ma idealnego zawodu

Musisz liczyć się z tym, że jest to praca:

24h na dobę
na umowę-zlecenie
która może powodować problemy emocjonalne
Masz wątpliwości?
Potrzebujesz więcej powodów?
Skontaktuj się i dowiedz się więcej

Pytania i odpowiedzi

Rozumiemy Twoje obawy

wiemy jakie pytania sobie zadajesz i znamy na nie odpowiedzi!

Poznaj pozostałe odpowiedzi
Na jaki okres trafiają dzieci do pieczy zastępczej?
Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej na czas potrzebny do unormowania jego sytuacji życiowej. Według przepisów dziecko może pozostawać w pieczy zastępczej aż do momentu, w którym osiągnie ono pełnoletniość. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do ukończenia 25. roku życia wtedy, gdy dziecko uczy się, przygotowuje do zawodu, także wtedy, gdy posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Z jakich przyczyn dzieci są umieszczane w rodzinie zastępczej?
Zdarza się, że rodzice nie mogą sprawować opieki nad dziećmi z powodu choroby lub niepełnosprawności lub z powodu tymczasowego pozbawienia wolności, wtedy dziecko może zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Najczęściej jednak dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych z powodu uzależnień rodziców biologicznych, ich bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych a także stosowania przez rodziców przemocy.
Czy można zrezygnować z pełnienia funkcji rodziny zastępczej?
Tak, rodzina zastępcza może złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego o rozwiązanie rodziny.
Czy muszę posiadać wyższe wykształcenie aby być rodziną zastępczą?
Nie, aby zostać rodziną zastępczą nie jest wymagane wykształcenie wyższe.
Kto może tworzyć rodzinę zastępczą?
Rodzinę zastępczą mogą tworzyć rodziny z dziećmi, małżeństwa oraz osoby stanu wolnego. Osoby te muszą spełniać określone wymogi, przejść wstępną kwalifikację, ukończyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.
Czy do pieczy trafiają zdrowe dzieci?
Do pieczy trafiają różne dzieci, w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. Są to dzieci zarówno zaniedbane społecznie i medycznie, po traumatycznych przejściach, jak również dzieci zupełnie zdrowe.
Czy trzeba utrzymywać kontakty z rodzicami biologicznymi?
Rodzina zastępcza powinna umożliwić kontakt dziecka z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej. Rodzina zastępcza nie ma obowiązku organizowania takich spotkań u siebie w domu. Spotkania dziecka z rodzicami biologicznymi mogą odbywać się np. na sali zabaw, w parku. Kontakty mogą być realizowane również jako rozmowy telefoniczne czy rozmowy przez komunikatory internetowe, np. WhatsApp. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, o  ile sąd nie postanowi inaczej, również ma prawo do kontaktów z dzieckiem.
Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytania?
Skontaktuj się i pozwól nam rozwiać Twoje wątpliwości

Historie

Poznaj prawdziwe historie

Przeczytaj wywiady z osobami, które podjęły się opieki zastępczej i przekonaj się, że warto zostać zawodowym rodzicem.

Proces

Jak zostać rodziną zastępczą?

To jest prostsze niż myślisz! Zgłoś się do nas, a my przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Pamiętaj, że

Możesz na nas liczyć

osobom podejmującym się pieczy zastępczej zapewniamy

poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prawnik)
szkolenia i grupy wsparcia
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
wynagrodzenie dla rodzin zawodowych

Niezbędne

Dokumenty do pobrania

wszystko w jednym miejscu

Procedura kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Pobierz
Wniosek w sprawie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Pobierz
Akty prawne
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1426)

Masz pytania? Wątpliwości? Podjąłeś decyzję?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, przyjdź lub wyślij wiadomość

Odwiedź nas
s Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra
pokój nr 334
Mapa Google