68 411 50 00
Izabella i Mariusz

Dlaczego jesteśmy rodziną zastępczą ?

Od jedenastu lat spełniamy naszą misję, jaką jest opieka nad dziećmi skrzywdzonymi przez los, które nie są niczemu winne. Był to nasz świadomy wybór, który pozwala nam wypełnić pustkę po naszych biologicznych dzieciach ¬– już dorosłych, które „odfrunęły z rodzinnego gniazda”. Mamy w sobie jeszcze niezliczone pokłady miłości i chęci pomocy innym dzieciom. Dajemy im ciepło ogniska domowego, miłość, bezpieczeństwo, spokój, radość, zabawę, naukę oraz realizujemy ich pasje. Pokazujemy im świat i to jak być w przyszłości dobrym człowiekiem, wpajamy zasady i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Uczymy kochać siebie nawzajem i otaczający świat, w którym żyją. Pokazujemy, że warto być dobrym i uczciwym dla innych, a także być odpowiedzialnym i otwartym sercem i duszą. Uczymy nie bać się otaczającego ich świata i umieć stąpać mocno po ziemi. Nasze dzieci odwdzięczają się nam uśmiechem , radością, miłością. Wspieramy ich tak, aby mogły na nas liczyć i nie bać się prosić o pomoc nawet w najbardziej błahych sprawach.
W większości przypadków dzieci, które były w naszej rodzinie dostały drugą szansę od życia w postaci „nowych rodziców”. Są bardzo szczęśliwe, uśmiechnięte, spełnione w nowym domu, a od ich mamy i taty często słyszymy, że dobrze je wychowaliśmy. Bywają w naszej misji także momenty trudne, ale to właśnie one motywują nas do dalszego działania i napawają nadzieją, że dzieci z naszej rodziny powinny mieć lepszy start w dorosłość i w przyszłość, która na nich czeka.
To wszystko daje nam satysfakcję w spełnianiu się jako rodzina zastępcza.

Izabella i Mariusz

Z troski o dobro dzieci i rodzin prawdziwe imiona zostały zmienione, a zdjęcia mają charakter poglądowy.

 

Pamiętaj, że

Możesz na nas liczyć

osobom podejmującym się pieczy zastępczej zapewniamy

poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prawnik)
szkolenia i grupy wsparcia
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
wynagrodzenie dla rodzin zawodowych