68 411 50 00
Grażyna i Paweł

Rodziną zastępczą jesteśmy od 1999 r., pełniliśmy funkcję pogotowia rodzinnego, przez wiele lat byliśmy niezawodową rodziną zastępczą obecnie jesteśmy zawodową rodzina zastępczą z 5 dzieci. Przez nasz dom w tym czasie “przewinęło się” około 60 dzieci. Dlaczego zdecydowaliśmy się zostać rodziną zastępczą? Prawie od zawsze, od początku małżeństwa byliśmy gotowi na adopcje gdybyśmy nie mogli mieć swoich dzieci, ale pomimo, że mieliśmy już swoje 2 córki nie opuszczała nas myśl o przyjęciu do domu jeszcze innych, potrzebujących dzieci, mając świadomość że dużo dzieci potrzebuje takiej pomocy.

Najważniejszym zadaniem dla nas jako rodziny zastępczej jest stworzenie jak najlepszych warunków dla zbudowania poczucia bezpieczeństwa przyjmowanych dzieci oraz szybka i dogłębna diagnoza stanu emocjonalnego dziecka, jego zaburzeń, deficytów i wdrożenie odpowiednich środków w celu przezwyciężenia tych trudności.

Sens naszej pracy widzimy, kiedy dzieci pozostające pod naszą opieką wracają do rodziców biologicznych lub do właściwej dobrej dla nich stałej rodziny czy to adopcyjnej czy zastępczej. W możliwości zaobserwowania poprawy i postępu w rozwoju naszych podopiecznych i przede wszystkim po prostu w uśmiechu szczęśliwego dziecka.

Najwięcej szczęścia i satysfakcji daje nam świadomość możliwości prawdziwego ratowania życia i wpływu na to poprzez sprawną opiekę i wychowanie.

Grażyna i Paweł

Z troski o dobro dzieci i rodzin prawdziwe imiona zostały zmienione, a zdjęcia mają charakter poglądowy.

Pamiętaj, że

Możesz na nas liczyć

osobom podejmującym się pieczy zastępczej zapewniamy

poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prawnik)
szkolenia i grupy wsparcia
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
wynagrodzenie dla rodzin zawodowych