68 411 50 00
Barbara i Jarosław

Zostając rodziną zastępczą kierowaliśmy się chęcią pomocy dzieciom, uratowania życia, dania im domu i rodziny.

Jesteśmy rodziną zastępczą od 2013 r. tj. 10 lat. Przez cały ten okres byliśmy rodziną zastępczą dla około 50 dzieci.

Bycie rodziną zastępczą jest dla nas misją. Możliwość zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji daje nam satysfakcję oraz radość . Danie domu dzieciom chorym oraz przygotowanie do adopcji sprawia, że widzimy sens dalszej pracy.

Pobyt dzieci w rodzinie zastępczej nie mających możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej daje im możliwość zyskania namiastki domu, oparcia, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Uczy zasad współżycia, norm społecznych.

Barbara i Jarosław

Z troski o dobro dzieci i rodzin prawdziwe imiona zostały zmienione, a zdjęcia mają charakter poglądowy.

Pamiętaj, że

Możesz na nas liczyć

osobom podejmującym się pieczy zastępczej zapewniamy

poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prawnik)
szkolenia i grupy wsparcia
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
wynagrodzenie dla rodzin zawodowych