68 411 50 00
Lena i Maksym

Jesteśmy rodziną zastępczą od czerwca 2022 r., od razu mieliśmy rodzeństwo, 4 dzieci.  Od sierpnia 2023 r. prowadzimy rodzinny dom dziecka i obecnie w naszym domu mieszka 8 dzieci. Zawsze chcieliśmy mieć dużo dzieci i od dawna planowaliśmy wychowywać i pomagać dzieciakom,  które nie mają rodziny. Jesteśmy z Ukrainy, ale dopiero w Polsce nasze marzenie udało się spełnić. Chcemy i możemy dać dzieciakom miłość,  poczucie bezpieczeństwa,  nauczyć i pokazać jaka powinna być rodzina.

Naszym zdaniem, dziecko świadome poczucia przynależności wycisza się i w dobrym humorze radzi sobie z obowiązkami szkolnymi i domowymi.  Świadomość tego, że jest przynajmniej jeden dorosły, który kocha dziecko i jest mu bezwarunkowo oddany, pozwala dziecku przezwyciężyć stres i złe wspomnienia,  które czasami przynosi ze sobą z rodziny biologicznej. Pozwala mu to na budowanie w przyszłości silnych relacji z innymi ludźmi.  Rodzina jest środowiskiem,  w którym każde dziecko powinno dorastać i czuć się dobrze i szczęśliwie.

Lena i Maksym

Z troski o dobro dzieci i rodzin prawdziwe imiona zostały zmienione, a zdjęcia mają charakter poglądowy.

Pamiętaj, że

Możesz na nas liczyć

osobom podejmującym się pieczy zastępczej zapewniamy

poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, psychoterapeuta, prawnik)
szkolenia i grupy wsparcia
świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
wynagrodzenie dla rodzin zawodowych